Czas wolny

Każdy dom pomocy społecznej ma swój specyficzny charakter. Sposób organizacji życia wewnętrznego domu sprawia, że mieszkańcy mają dużo czasu wolnego. Życie w placówce może zatem ograniczać codzienną aktywność jej mieszkańców. Mając na uwadze czynniki wpływające negatywnie na aktywność osób mieszkających w tego typu placówkach organizowane są różne formy pomocy i wsparcia w tym aktywizacja i terapia zajęciowa. Głównym celem aktywizacji w naszym Domu jest nie tylko utrzymanie sprawności fizycznej, usamodzielnienie i nauka współżycia w grupie, ale również rozwijanie różnych zainteresowań, stymulowanie twórczego działania, rozwijanie osobowości i najważniejsze - wyrobienie u podopiecznego poczucia społecznej użyteczności.

Ze względu na różnorodność zainteresowań mieszkańców Domu zostały utworzone pracownie:

1atr1cer1kom1muz

  • ogrodnicza,                                                 
  • stolarska,
  • krawiecka,
  • komputerowa
  • arteterapii,
  • rekreacyjna,
  • muzyczna,
  • ceramiczna,
  • organizacji czasu wolnego.